aČlánky

PR články od Vás pro Vás

Přidejte si také svůj PR článek na jeden ze 14ti webů. Jak na to si přečtěte zde. Nestačí vám aktuální kategorie? Napište si sem do komentářů o další.

Srovnání docházkového studia a kurzu angličtina pro samouky

Jsou lepší jazykové kurzy v učebnách vyžadující pravidelnou docházku v pevných časech? Nebo je lepší studovat kurzy angličtina pro samouky? Každá možnost má svá pro i proti. Je lepší přímá interaktivita se studenty ve třídě? Nebo jsou výhodnější interaktivní kurzy které můžete vždy mít u sebe v elektronické podobě?

Při pravidelné docházce do jazykové školy v pevných časech je jistě přímý kontakt s učitelem i se studenty motivující. Záleží ale také na tom, jaké má daná jazyková škola učitele. Ne každý učitel dovede stejně zaujmout a látku vysvětlit. Špatný lektor může být i demotivující. Existují ale i kurzy online angličtina pro samouky, které si berou vše dobré z pravidelné docházky a přidají k tomu flexibilitu.

Kurzy angličtina pro samouky jsou jistě vhodné pro studenty, kteří z pracovních, nebo z osobních důvodů nemohou pravidelně navštěvovat jazykové školy. Jsou ale výhodnější i pro ostatní studenty? Rozhodně ano! Problémem u docházkových kurzů jsou učitelé, ne každý je výborný, stejně jak nutnost přizpůsobit se vyučovacím hodinám.

V kurzu angličtina online je výuka vyzkoušena a optimalizována pro co nejlepší výsledky. Motivačním prvkem jsou propracované testy a jedinečný motivační prvek lišta pokroku. Navíc si můžete vyzkoušet nanečisto mezinárodní Cambridge zkoušku. Kontakt s učitelem a angličtinou od rodilého mluvčího je možný kdykoliv prostřednictvím multimediálních aplikací. Angličtina pro samouky je výhodná pro všechny.

Online jazyky – výuka jazyků

Internet přinesl revoluci do mnoha oblastí lidské činnosti a nevyhnul se ani výuce jazyků. Výuka jazyků, přesněji výuka jazyků online je moderní metoda výuky jazyků. Cizí jazyky můžete stále studovat docházkovou metodou, ale u této formy výuky chybí přidaná hodnota. Tuto přidanou hodnotu přináší naše online jazyky.
Základní výhodou studia online jazyků je především možnost učit se jazyky kdykoliv a kdekoliv a to doslova. Naše kurzy online jazyky dokonce nepotřebují ani stálé připojení na internet. Kurzy si může jednoduše stáhnout a mít při ruce nejen v notebooku, ale i v mobilu či smartphonu na jakémkoliv operačním systému. Online jazyky jsou dokonale interaktivní a připraveny velice srozumitelně. Výuka výslovnosti a poslech konverzace probíhá přes rodilého mluvčího, naopak gramatika je srozumitelně vysvětlena česky.
Jaké jazyky u nás můžete studovat? Výuka jazyků online zahrnuje čtyři nejžádanější jazyky. Nejžádanějším je kurz angličtina online. Velice žádané jsou také kurzy němčiny. Poslední dva online jazyky jsou francouzština a španělština. Veškeré jazyky jsou nabízeny v několika úrovních od úplných začátečníků. Veškeré online jazyky také nabízejí speciální kurzy určené speciálně pro profesní výuku.

Online jazyky – angličtina

Zdaleka nejžádanějším jazykovým kurzem z naší rodiny online jazyků je jistě angličtina. Obecně je angličtina nejžádanějším jazykovým kurzem a u kurzů online to platí dvojnásob. Je to dáno tím, že angličtina je jazyk který je ve spoustě oborů považován za nutnost. Ostatní jazyky nejsou tak požadovány u zaměstnavatelů.
Oblíbenosti angličtiny odpovídá i počet dostupných online kurzů. Angličtina online je pro samouky již od úplných začátečníků. Zajímavý je také kurz angličtina online pro znalé a věčné začátečníky. Kurz je určen těm, co se již několikrát pokoušeli anglicky naučit. Pokud se budete věnovat studiu angličtiny 30 minut denně, Váš pokrok Vám garantujeme! Během 1 roku si zvýšíte Vaší pokročilost a kvalifikaci v souladu s EU rámcem pro jazyky na úrovni studia 1 letého standardního.
Samostatnou kapitolou jsou kurzy angličtina online pro profesní použití. Jedná se o kurzy angličtiny na míru pro specifické profese. Například angličtina pro strojaře, pro medicínu a farmacii, pro chemické obory. Další kurzy jsou obecněji zaměřené například profesní komunikační fráze, profesní psaní dopisů a mailů, EU reálie a další. Samostatnou kapitolou jsou firemní kurzy angličtiny pro samouky, ale o těch až příště.

Angličtina online pro firmy

Jedním z nejprogresivnějších kurzů v naší nabídce je kurz angličtina online pro firmy. Kurz je na míru ušitý firemnímu prostředí. Protože se jedná o angličtinu online pro samouky žádný student není omezen pokročilostí svých kolegů. Firemní kurzy jsou velice flexibilní a umožňují pověřené osobě dokonalý přehled o pokroku zaměstnanců.
Naše firemní kurzy jsou postaveny na kreditním systému. Pověřená osoba přidělí zaměstnanci určitý počet kreditů a ten s nimi může nakládat dle potřeby. Kurzy angličtina online zaručují 100% docházku a platíte pouze za rozsah toho, co se Vaši zaměstnanci reálně učí, nikoli za dobu, jak dlouho se to učí. Online můžete sledovat výsledky a úspěšnost vašich zaměstnanců v přehledné tabulce.
Pověřená osoba ve vaší společnosti může firemní kurzy angličtina online dokonale řídit a ovládat. Jedním tahem myši můžete kontrolovat a upomínat zaměstnance s nízkým plněním naučeného rozsahu firemních kurzů. Chválit studující a úspěšné zaměstnance kurzu angličtina online a vypínat výuku zaměstnancům, kteří nestudují a ušetřit prostředky Vaší společnosti. Firemní kurzy umožňují pověřené osobě vypisovat motivační soutěže, nebo případně přihlásit zaměstnance na intenzivní týdenní jazykový kurz. Efektivní výukový systém Online jazyky – angličtina online pro firmy byl vyvinut z prostředků Evropského sociálního fondu speciálně pro Čechy.

Je lepší cestovat se slovníkem, nebo s kurzem angličtina pro začátečníky?

Jedete do zahraničí a chystáte se na nákup slovníku? Máme pro Vás lepší řešení! Místo neforemného slovníku, nebo slovníku v elektronické podobě Vám nabízíme plnohodnotný jazykový kurz angličtina pro začátečníky. Zakoupením našeho kurzu si nekoupíte jen slovíčka, ale naučíte se aktivně komunikovat.

Vše co potřebujete mít s sebou pro aktivní konverzaci máte vždy u sebe na svém počítači, IPODU, notebooku, mobilu či smartphonu na jakémkoliv operačním systému. Nemáte s sebou jen slovník, ale kvalitní učebnici angličtiny s multimediálními příklady. Správnou výslovnost si ověříte přímo na svém počítači, IPODU, notebooku, mobilu či smartphonu. Vše bez čekání hned a kdekoliv. Jsme jediná jazyková škola nabízející kurzy angličtina pro začátečníky, které můžete mít neustále u sebe.

Co vše vlastně angličtina pro začátečníky obsahuje? Revoluční video výklady angličtina pro začátečníky a autentické MP3 poslechy. Unikátní okamžitý překlad každé věty či slova včetně jedinečného 5-ti fázového systému budování slovní zásoby. Bezkonkurenční české výklady gramatiky kurzu angličtina pro začátečníky a 27 druhů interaktivních a zábavných cvičení vhodných pro začátečníky. Nepřekonatelná je umělá inteligence neustále nabízející opravu chybných cvičení a nejefektivnější strukturu vysoko-zapamatovatelných MP3 poslechů speciálně pro kurz angličtina pro začátečníky.

Angličtina online pro věčné a znalé začátečníky

Tento modul Angličtina online pro znalé začátečníky je vhodný pro studenty, kteří již nepatří do skupiny naprostých začátečníků. Představujeme Vám revoluční kurz angličtina pro samouky, který je speciálně vytvořen pro věčné začátečníky. Angličtinu můžete studovat kdekoli a kdykoli se Vám to hodí.

Příjemnou a zábavnou formou můžete v našem kurzu Angličtina online pro znalé začátečníky rozšířit své schopnosti čtyř základních jazykových kompetencí (čtení, psaní, mluvení a poslechu) a zároveň se aktivně připravují na složení mezinárodní zkoušky Cambridge KET. Díky zábavně tvořeným cvičením, přelomovým video-výkladům v češtině, jedinečnému 5-ti fázovému systému budování slovní zásoby či autentickým MP3 poslechům se výuka stává nejen efektivní, ale zároveň i poutavou a veselou. Modul je tvořen tak, aby plně odpovídal Evropskému Referenčnímu Rámci pro jazyky.

Nedílnou součástí každého kurzu, tedy i kurzu Angličtina pro začátečníky je interaktivní prostředí. Studovat můžete na svém počítači, IPODU, notebooku, mobilu či smartphonu na jakémkoliv operačním systému. Kvalita je zaručena díky špičkovému umístění v soutěži internetové efektivity a TOP7 Nápad roku.

Angličtina online pro firmy

Hledáte ideální řešení pro firmy vzdělávající své zaměstnance v cizích jazycích? S kurzem angličtina online nepromarníte ani jednu investovanou korunu a ani jednu odučenou hodinu! 100% docházka a přehled o pokroku zaměstnanců. Firma současně uspoří až 60 % nákladů při dosažení vyšší efektivity.

Efektivní výukový systém byl vyvinut z prostředků Evropského sociálního fondu speciálně pro Čechy. S naším kurzem angličtina pro samouky máte jistotu, že Vaši zaměstnanci studují, když na to opravdu mají čas a nejsou blokováni pracovními povinnostmi. Studují právě to, co individuálně potřebují díky efektivnímu výukovému systému a umělé inteligenci. Dokážeme vycházet vstříc přesně potřebám vašich zaměstnanců.

Vaši zaměstnanci prochází studiem dle přesně stanoveného rámce, který koresponduje s EU, Cambridge angličtinou a požadavky na mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge. Díky flexibilitě systému se každý člověk ve výsledku učí cizí jazyk několikanásobně intenzivněji, než při osobní účasti na jazykové hodině ve vaší společnosti. Dále je dokázáno, že až 90% lidí má obavu znovu se zeptat, když něčemu nerozumí. S kurzem angličtina online si může každý nepochopenou část beze studu neomezeně opakovat, dokud nebude vše dostatečně jasné.

Právní angličtina online pro samouky

Kurz Profesní angličtina online – Právní angličtina, zkouška Cambridge ILEC je určen pro dospělé pracující uchazeče, kteří se chtějí online připravit na mezinárodně uznávané zkoušky z právní angličtiny Cambridge ILEC. Kurz je tvořen tak, aby plně odpovídal Evropskému Referenčnímu Rámci pro jazyky na úrovních B1-B2 a C1-C2.

V kurzu profesní online angličtina pro samouky studenti dostanou veškeré potřebné informace o organizaci a struktuře jazykové zkoušky z právní angličtiny – ILEC. Tréninkem této zkoušky pak výrazně zvýší pravděpodobnost úspěšného získání mezinárodní jazykové certifikace. Kurz tak nabízí kvalitní přípravu studentů na získání mezinárodně uznávané obecné a profesní jazykové kvalifikace z právní angličtiny.

Kurz Právní angličtina pro samouky, zkouška Cambridge ILEC obsahuje revoluční video výklady s bezkonkurenčním výkladem české gramatiky. Unikátní okamžitý překlad každé věty či slova a nepřekonatelnou umělou inteligencí neustále nabízející opravu chybných cvičení. Máte na výběr z 27 druhů interaktivních a zábavných cvičení obsahujících autentické MP3 poslechy. Jedná se o jediný výukový systém v ČR certifikovaný ISO 9001, 14001, 27001.

Obsah kurzu angličtina online pro věčné a znalé začátečníky

Obsahem kurzu angličtina pro samouky, v tomto případě pro znalé začátečníky, je spousta interaktivního materiálu. Napřed si stáhněte veškeré MP3 poslechy, PDF výklady, PPS výklady, MP3 slovíčka, mezinárodní zkoušky nanečisto a další materiály a mějte je tak skutečně kdykoliv k dispozici!

Nyní máte celý kurz kdykoliv a kdekoliv k použití. Můžete studovat i přímo při cestování. Jedním z tématických okruhů kurzu angličtina pro začátečníky je i přímo zaměřený na cestování a na plánování výletů. Tématických okruhů je v kurzu celkem 12. Jedná se o základní komunikační dovednosti, seznamování se s lidmi, představení se a zvládnutí základní konverzace.

Gramatika obsažená v modulu Angličtina online pro znalé začátečníky Vám dá kvalitní základy pro gramaticky správnou angličtinu. Součástí interaktivního kurzu jsou i bezkonkurenční české výklady gramatiky pro začátečníky. Gramatika obsahuje jak základní věci – sloveso be, kladné i záporné tvary, otázky, krátké odpovědi. Dále podmětná zájmena, přivlastňovací zájmena, stupňování přídavných jmen atd. Dále přítomný čas, minulý čas, přítomný čas průběhový a předpřítomný čas. I při cestování můžete mít vše sebou v elektronické podobě.

Výhody, kurzu Právní angličtina online

Výhodou kurzu Právní angličtina pro začátečníky je možnost přizpůsobení se kurzu Vašim potřebám a Vašim časovým možnostem. Studujte s námi kdykoliv to vyhovuje Vám a to na svém počítači, IPODU, notebooku, mobilu či smartphonu na jakémkoliv operačním systému.

První úroveň obtížnosti kurzu Právní angličtina online pro samouky
(úroveň B1 + B2 dle Evropského referenčního rámce) bude reflektovat úvod do právnické angličtiny, seznámení se specifickou slovní zásobou, jakož i se specifiky kontinentální a angloamerické právní kultury. Studenty uvede do angloamerického systému práva, seznámí je s pojmem práva, právnickým studiem, vzděláváním a profesí, s prameny práva a jeho systematikou, s ústavním uspořádáním většiny anglicky mluvících zemí, jejich soudním systémem, představí jednotlivá právní odvětví, jako právo trestní, rodinné, pracovní, právo občanských deliktů, celou oblast práva obchodního zahrnující též právo obchodních smluv a právo společností. Studenty seznámí také s právem Evropských společenství a problematikou lidských práv, včetně jejich soudní ochrany (Evropský soud pro lidská práva).

Vyšší úroveň obtížnosti kurzu Právní angličtina (úroveň C1+C2 dle Evropského referenčního rámce) naváže na předchozí kurz a bude určena pro již pokročilejší studenty se základní znalostí dané problematiky a slovní zásoby. Bude reflektovat zejména slovní zásobu v jednotlivých oblastech práva obchodního, a to i z hlediska případného zájmu studentů o složení mezinárodní zkoušky zaměřené na právnickou angličtinu, tj. zkoušky ILEC (The Cambridge International Legal English Certificate.