aČlánky

PR články od Vás pro Vás

Přidejte si také svůj PR článek na jeden ze 14ti webů. Jak na to si přečtěte zde. Nestačí vám aktuální kategorie? Napište si sem do komentářů o další.

Uplynulý rok byl pro OVB Allfinanz úspěšný

Na dotazy ekonomické redakce ČIA odpovídal předseda představenstva OVB Allfinanz Michal Knapp. Dotazy se týkaly zhodnocení činnosti OVB za uplynulý rok nebo například situaci na českém trhu finančního poradenství.
Jak hodnotíte rok 2011 z hlediska naplnění cílů společnosti OVB Allfinanz na českém trhu? Jaké jsou předpokládané hospodářské výsledky za loňský rok? Které faktory je ovlivnily nejvíce?

Podařilo se nám překonat několik magických hranic, které nejlépe ukazují a potvrzují, že rok 2011 byl pro OVB Allfinanz více než úspěšný. Nejprve jsme překonali hranici 1 milionu klientů, kteří se s námi o financích radí, poté jsme již v polovině roku 2011 dosáhli 1 miliardy provizního obratu, čímž jsme překonali náš celkový provizní obrat za rok předchozí. Podařilo se nám také obhájit rating AAA v hodnocení stability ČEKIA Stability Award, mimochodem jako jediné finančně poradenské společnosti v republice. V roce 2011 získala OVB Allfinanz v kategorii ocenění v oborové kategorii „Dynamický růst“ v prestižní soutěži Českých 100 Nejlepších.
Jsem přesvědčen o tom, že hlavním důvodem našeho úspěchu jsou změny v efektivní podpoře podnikání finančního poradce, ke kterým jsme v OVB přistoupili před dvěma lety a které se nyní začínají reálně projevovat.

Kolik spolupracovníků/zprostředkovatelů evidujete? Jaké jsou Vaše plány s ohledem na personální kapacity pro letošní rok?

OVB AllfinanzJsem rád, že počet našich spolupracovníků i nadále roste, a že kariéra v OVB patří mezi vyhledávané příležitosti v celé republice. Kromě toho se ale také soustředíme na kontinuální vzdělávání našich spolupracovníků, nabízíme jim širokou základnu informací, mohou využívat Analytické centrum OVB. Také proto sledujeme nárůst vysoce kvalifikovaných spolupracovníků, vysokoškoláků, v naší síti. Podařilo se nám finančního poradce z pohledu podpory, profesionálního zázemí posunout výrazně kupředu a v tomto přístupu chceme i nadále pokračovat. V tom vidíme budoucnost oboru a také naši konkurenční výhodu.

Evidujete za loňský rok změnu ve struktuře poptávaných produktů? O jaké produkty měli klienti největší zájem a které zaznamenaly největší propady oproti minulým rokům?

Řekl bych, že zcela odpovídá změně situace na finančním trhu. Zaznamenali jsme zvýšený zájem o přípravu komplexního finančního plánu, komplexního poradenství. Domnívám se, že je to také následek finanční krize, která se přes nás přehnala a která, naštěstí, otevřela lidem oči v tom, že se přece jen více zamýšlejí nad tím, co dělají se svými penězi a zda by nebyl způsob, jak s nimi nakládat lépe, zodpovědněji a myslet třeba také na zadní vrátka. Další výrazný faktor, který produktovou nabídku a poptávku ovlivnil, byly a jsou vládní reformy. Naši finanční poradci mnohdy museli převzít roli české vlády a vysvětlovat, co reforma penzí bude znamenat pro peněženky obyčejných lidí, jaká bude její podoba a jak se na ní připravit, či zda je stále výhodné spořit. Myslím, že jsme se tohoto úkolu zhostili velmi zodpovědně. Změna je vidět také v oblasti pojištění – už pro nás není tolik těžké vysvětlit klientovi, aby kromě dobře pojištěného auta měl také pojištěné zdraví či život. Hodnota lidského života u Čechů narůstá a to je dobře. Myslím si, že vědomí primární zodpovědnosti každého jednotlivce se obecně ve společnosti posiluje. Věřím, že i díky nám.

V loňském roce se OVB stala partnerem VŠFS, co bylo hlavním důvodem pro toto partnerství, jak hodnotíte dosavadní spolupráci?

Těch důvodů bylo vlastně více. Prvně nám jde o spolupráci s mladými lidmi, kteří mohou do celého našeho odvětví (jako i do jiných) přinášet nové myšlenky, vjemy a takový zdravý neklid a změnu. Dalším důvodem byla také snaha více spolupracovat na vědecké, či odborné bázi s mladými talentovanými ekonomy. I od toho si slibujeme možné další nápady pro naši činnost. A pak také věříme, že kariéra finančního poradce zaujme další studenty, a to nejen z VŠFS, ale z řad vysokoškoláků obecně.

Které problémy na českém trhu v současné době identifikujete/ řešíte?

Nevím, zda to jde takto lehce shrnout, ale na jedné straně se potýkáme s velkými změnami v souvislosti s připravovanými, resp. realizovanými reformami. To klade velké nároky jak na naše finanční poradce, tak také na klienty. Není úplně snadné vyznat se v tom, co a jak bude. Z druhé strany se snažíme o kultivaci trhu v oblasti finančního poradenství, a ani to není snadné.
Další oblastí, která výrazně determinuje podobu a formu finančního poradenství v budoucnu je legislativní rámec a regulace. V této oblasti jednáme s legislativci a společně se snažíme vytvořit fungující trh finančního poradenství. Je zcela zřejmé, že v této nehomogenní skupině stakeholderů je mnoho, a často i hodně rozdílných, názorů. Ale dobře je, že se diskutuje.

Jak vnímáte regulaci trhu v ČR (například registrace u ČNB, Basel III či Solvency II atp.)? Vyskytují se názory, že je pojistný trh přeregulovaný. Souhlasíte s tímto názorem?

Oddělme regulaci zprostředkovatelů a regulaci pojistitelů, resp. bank. Jsme zastánci toho, že regulace, rozumná regulace, je v pořádku. Platí zde ale několik „ale“. Nesmí se totiž jednat o regulaci jen některých, nebo na úkor jen některých. Regulací by se také nemělo zasahovat do již existujících vztahů, anebo by neměla vést k narušení celého trhu. Regulace je v pořádku jen tehdy, pokud skutečně slouží na ochranu spotřebitelů a neschovávají se za ní jiné cíle. Nesmíme v této souvislosti zapomenout, že poskytování finančních služeb je podnikání jako každé jiné, tj. nemělo by být regulací dotlačeno do stavu, kdy není možné reálně očekávat zisk.

V čem je český trh poradenství specifický v porovnání se zahraničím/CEE?

Nevím, zda lze hovořit o specifikách poradenského trhu v České republice. To spíše o specifice české národnosti, či spíše mentality. Ale jedním z takových rozdílů je například to, že finanční poradenství v Západní Evropě má svou tradici již desítky let, zatímco v České republice je stále poměrně mladým oborem. Západní Evropané se již také naučili více pracovat s penězi, zatímco na Čechy tato změna stále čeká. I přesto, že se vědomí primární zodpovědnosti zvyšuje, jsme zatím obecně poměrně nezodpovědní, trochu se bojíme a trochu si žijeme nad poměry.

Je podle Vás český trh stále ještě podpojištěný, nebo se již „dorovnal“ se zeměmi západní Evropy?

Rozdělme tuto otázku na dvě části. Z hlediska produktové nabídky je český trh vysoce konkurenční a na srovnatelné úrovni se západním trhem. Avšak, když to velmi zjednoduším, tak například z hlediska objemu předepsaného pojistného vztaženého k HDP v oblasti životního pojištění nám chybí 2 – 3 % HDP, což je cca 70 miliard Kč.

Jak se v průběhu let posunulo vnímání pojišťovacích zprostředkovatelů/investičních poradců v ČR z Vašeho pohledu? Která stigmata a předsudky jsou již překonána, která na českém trhu zůstávají?

Institut finančního poradce si postupem doby hledá své místo. V rámci tohoto procesu dochází k segregaci dobrého od špatného jako v každé jiné branži. Myslím si, že v médiích dnes najdete články o dobrých finančních poradcích a jejich významu, což před pár lety jistě nebylo. A to je důležité pro tento náš segment.

Jak ze své pozice hodnotíte českou finanční gramotnost? Angažujete se nějakým způsobem v této problematice?

OVB patří v tomto ohledu mezi průkopníky na českém trhu. S finančním poradenstvím jsme začali dávno před tím, než se stalo díky finanční krizi moderním tématem. V poslední době jsme se soustředili především na základní školy, protože právě ty byly dosud opomíjeny, přitom právě v tomto věku si budujeme většinu našich návyků, včetně vnímání a práce s penězi. Náš projekt MojeFamilie je velmi úspěšný, zapojují se do něj školy v celé České republice, a zájem o něj projevili také v sousedních zemích. Existuje k němu interaktivní hra, která pomáhá dětem uvědomit si potřebu pracovat s penězi odpovědně a chápat některé finanční termíny.

Jak byste ohodnotil výsledky a přínos hodnocení OVB Vstřícná banka, jehož jste partnerem?

OVB Vstřícná banka není naše jediné partnerství, kde se snažíme kultivovat a měnit svět finančních služeb. Ale zpět k OVB Vstřícné bance. Věřím, že rating banky jej berou velmi vážně a snaží se změnit svou vnitřní politiku tak, aby výsledky byly pro banku z pohledu klienta příznivé a dobré. Má to svou logiku – jako jediné klientské bankovní ocenění v České republice, OVB Vstřícná banka ukazuje, co si klienti myslí o chování a produktové či cenové politice daného finančního úřadu. Je to vlastně nepřetržitý výzkum trhu a nejlepší možná zpětná vazba pro banky. Celý projekt se v třetím roce svého života posouvá zase o něco dál a my jsme rádi, že OVB i nadále zůstává jeho partnerem.

Chcete upozornit na nějaký trend z poslední doby, který Vás zaujal a který jste nezaznamenali v našich dotazech?

Jistý trend, který je vysledovatelný, je sjednocování velkých poskytovatelů finančního poradenství – poradenských firem ve svých názorech na budoucnost finančního poradenství v České republice a na základní aspekty dlouhodobé udržitelnosti této industrie.
Dalším trendem směrem ke klientovi je důraz na transparentnost zejména z pohledu parametrů a poplatků nabízených produktů.

Autor: Marek Schwarzmann, redaktor ČIA

OVB Holding AG: Výrazné zvýšení obratu o 11,6 procent oproti období předchozího roku

Koncern OVB aktivní ve 14 evropských zemích dosáhl v prvních devíti měsících roku 2011 celkových provizních příjmů ve výši 162,0 mil. eur. To je o 11,6 procent více než ve stejném období loňského roku, ve kterém koncern dosáhl obratu 145,2 mil. eur. „Rok 2011 je kvůli nejistotě na kapitálových trzích z důvodu dluhové krize v eurozóně spojen se zvláštními výzvami. I za těchto tržních podmínek se společnost OVB stabilně rozvíjela a dále rozrůstala“, říká Wilfried Kempchen, předseda představenstva OVB Holding AG.
Vývoj obchodu ve střední a východní Evropě je trvale na vzestupu: během prvních devíti měsíců roku 2011 bylo dosaženo celkových provizních příjmů ve výši 94,3 mil. eur, tedy o 43,3 procent více než ve stejném období předchozího roku (65,9 mil. eur). V Německu OVB dosáhlo celkových provizní příjmů ve sledovaném období ve výši 50,4 mil. eur (předchozí rok: 52,1 mil. eur). Hospodářské krize v některých zemích poškodily obchod OVB v segmentu jižní a západní Evropy. S celkovými provizními příjmy ve výši 17,2 mil. eur se obrat snížil o 36,7 procent oproti předchozímu roku s 27,2 mil. eur.
OVBPočet nově uzavřených smluv v rámci celé Evropy stoupl o 15,4 procent na 387.776 smluv. Největší poptávka opět byla po penzijních produktech spojených s fondy, na kterou připadlo 63 procent nových smluv (předchozí rok: 57 procent). 12 procent (předchozí rok: 16 procent) nových smluv tvořily ostatní zabezpečovací produkty, ke kterým patří zejména životní a důchodové pojištění.
Počet zákazníků vzrostl o 1,6 procent na 2,84 mil. zákazníků. Tým finančních poradců OVB pracujících na plný úvazek se od ledna do září 2011 rozšířil o 222 finančních poradců, celkem tedy na 4.822 finančních poradců, což odpovídá nárůstu 5,4 procent. „Náš stále se zvyšující počet poradců, zejména ve střední a východní Evropě, bude i v budoucnu základem našich pozitivních výhledů v obratu a hospodářském výsledku“, zdůrazňuje Wilfried Kempchen.
V prvních devíti měsících obchodního roku 2011 dosáhl koncern OVB operativního výsledku ve výši 4,0 mil. eur a navýšil tak jeho hodnotu o 14,5 procent oproti stejnému období předchozího roku s 3,5 mil. eur. Segment střední a východní Evropy přispěl k EBITu koncernu částkou 8,1 mil. eur (předchozí rok: 5,6 mil. eur) a díky svému růstu 45,3 procent se stal hlavní tvůrcem zlepšení výsledku. Příspěvek Německa k EBITu oproti hodnotě z předchozího roku mírně poklesl ze 4,5 mil. eur na 4,0 mil. eur. Na základě stálé slabé konjuktury v některých zemích vyplynul ze segmentu jižní a západní Evropy schodek ve výši 1,6 mil. eur (předchozí rok: operativní přebytek 0,2 mil. eur).
„Na začátku roku 2011 jsme formulovali cíl zvýšit oproti roku 2010 obrat a ekonomický výsledek. Na základě současných výsledků tohoto cíle dosáhneme, i přes komplikovanou hospodářskou situaci na některých národních trzích“, komentuje Oskar Heitz, člen představenstva zodpovědný za správu a finance OVB Holding AG. „Do konce obchodního roku hodláme i nadále zvyšovat obrat i výsledek.“

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu stojí v centru obchodní činnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě 2,84 milionu zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. Společnost OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 4.822 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 197,3 milionu eur a EBIT 4,8 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je do července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Výsledky za obchodní rok 2011 zveřejní společnost OVB 27. března 2012. Prezentace a zpráva za prvních devět měsíců 2011 je pro vás připravena ke stažení na www.ovb.ag v rubrice Investor Relations.

Milion lidí se o penězích radí s OVB

Krátce poté, co společnost OVB Allfinanz oznámila na konci srpna 2011 překročení hranice obratu ve výši 1 miliardy korun, dosáhla v těchto dnech dalšího zásadního mezníku ve své činnosti – její služby v ČR již využívá přes 1 milion klientů. Nejenže tak potvrzuje svou silnou pozici na trhu finančního poradenství, ale zároveň znovu vylepšuje očekávané výsledky pro tento rok.

„V tomto roce nejenom naplňujeme očekávání, ale také je ve všech ohledech překonáváme,“ říká Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva společnosti. Podle něj za úspěchem nestojí pouze loňské změny v managementu společnosti, ale také nové nástroje, které finanční poradci OVB začali v plné míře využívat. Jde především o Analytický web a aplikaci Finanční plán, které vyvinulo Analytické centrum OVB. „Oba nové nástroje našim poradcům umožňují udržet si vedoucí postavení ve vysoce konkurenčním prostředí českého trhu. Jsou jim oporou nejen v oblasti finančního plánování a volby vhodných produktů, ale také například v oblasti legislativy. Milion klientů je tak oceněním profesionální práce našich spolupracovníků a současně důkazem, že pro klienty je důležité především opravdu férové, nezávislé a dlouhodobé poradenství,“ upřesňuje Michal Knapp.
O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

OVB AllfinanzSpolečnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.