aČlánky

PR články od Vás pro Vás

Přidejte si také svůj PR článek na jeden ze 14ti webů. Jak na to si přečtěte zde. Nestačí vám aktuální kategorie? Napište si sem do komentářů o další.

Dvacet let na scéně

Krátce poté, co Česká republika oslavila dvacet let svobody a demokracie, slaví také OVB Allfinanz, a. s., dvacáté výročí svého založení na českém trhu. Byly to dvě dekády tvrdé práce, která ale přinesla a stále přináší výsledky, úspěchy a ocenění.

Zatímco mateřská společnost OVB HOLDING AG vznikla v tehdejší NSR již v roce 1970, Česká republika musela na příchod první finančně poradenské společnosti na trhu čekat. Na počátku prosince 1992 se nicméně Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem staly prvními postsocialistickými státy, které měly šanci využívat služeb finančních poradců pod značkou OVB.

V té době ale byla OVB již dobře známa v západní Evropě. Vznik a rozvoj společnosti byl úzce spjat s rozvojem finančních institucí a stále komplikovanějšími produkty a zákony, což zvyšovalo nároky na znalosti klientů. Právě v této době rozpoznali manažeři společnosti OVB Holding AG trend ve využívání odborníků na finance a rozvoj OVB byl zaručen. Od počátku bylo hlavním podnikatelským záměrem obsažné individuální finanční poradenství pro všechny životní situace. Finanční poradci OVB se postupně zapojovali nejen do činnosti poradenské, ale také do společenského života komunity, ve které působili, a již tehdy vznikla tradice vysoce ceněné sociální odpovědnosti společnosti, která výrazně přesahuje hranice nejen jednotlivých zemí, ale také oblasti, ve které běžně působí. V roce 1989, tedy v roce, který byl tak klíčový pro moderní české dějiny, prožilo OVB jeden z velkých momentů své historie, když byla založena Akademie OVB pro vedoucí pracovníky. Právě na ni navazuje současné moderní Analytické centrum, působící v OVB ČR.
Společně s Evropou

Velké změny na mapě Evropy po roce 1989 znamenaly také velké změny v samotné OVB. Expanze se nejprve soustředila na nejbližší okolí – Německo a Rakousko, ale vzápětí došlo také na zcela nové trhy, mezi nimiž bylo i Československo. Téměř na konci roku 1992 a jen pár dní před vznikem samostatné České republiky byla do Obchodního rejstříku v Praze zapsána společnost OVB Allfinanz, s. r. o., se základním jměním jednoho sta tisíc korun. Historie OVB se tak píše o dvacet dnů déle než historie samostatné České republiky.

Od počátku vycházela strategie a filozofie společnosti OVB Allfinanz na českém území ze stejných zásad a hodnot, které již znali klienti v Německu. Nezávislost znamená pro všechny spolupracovníky OVB výběr z velkého množství produktů od nejvýznamnějších finančních institucí v zemi. Finanční služby poskytují finanční poradci společnosti eticky, vždy odpovědně a korektně. Úroveň poradenství je podmíněna kvalitou i charakterem finančních poradců, a proto OVB velmi investuje do zvýšení jejich odbornosti. Společnost je otevřená, naslouchá a respektuje přání svých klientů. Pro vybudování důvěry klade důraz na spolehlivost a vytváření dlouhodobých vztahů. Finanční poradci OVB poskytují komplexní služby a svou roli nejen v tomto oboru, ale také například v podpoře charitativních a vzdělávacích aktivit berou velmi vážně.

První roky působení OVB na českém trhu se nesly ve znamení získávání stabilních a silných produktových partnerů, stejně jako nových spolupracovníků a klientů. Díky lety osvědčenému know-how od své německé mateřské společnosti, na které mohli finanční poradci OVB v České republice navázat, se společnost stala jedničkou v poskytování finančního poradenství v zemi, od které se učily a na kterou navazovaly mnohé další, nově se rodící finančně poradenské společnosti. Přesto si OVB Allfinanz udržela i nadále vedoucí postavení na trhu, kterým se může chlubit dosud.
Investice na obzoru
OVB

Foto: archiv OVB

Rok 1999 byl pro OVB v celé Evropě rekordním a Česká republika se na těchto dobrých výsledcích podílela již jako rovnocenný a v Centrále OVB Holding AG vysoce ceněný partner. Po sedmi letech fungování se OVB mohla pochlubit velkým nárůstem smluv na téměř 70 tisíc, stabilní již byla také základna spolupracovníků a v neposlední řadě také obchodních partnerů. Není proto divu, že německá Centrála se rozhodla k další expanzi, a barvy OVB tak bylo nově možné najít například v Chorvatsku nebo v Itálii. Celkem tak působila již v deseti evropských zemích. V roce 2001 se OVB Allfinanz podařilo získat od Komise pro cenné papíry licenci na zprostředkování investic a od té doby je registrována jako společnost, která může nabízet investiční služby.

Dalším potvrzením rozvoje české pobočky OVB a nárůstu jejího významu se stala v roce 2004 transformace v akciovou společnost, o dva roky později došlo k výraznému navýšení základního jmění společnosti ze 2 milionů na současných 16,5 milionu korun. Rok 2006 znamenal také další zlomovou událost pro celoevropské působení OVB – OVB Holding AG vstoupil na frankfurtskou burzu v Prime Standard. V témže roce získala v České republice společnost OVB licenci u České národní banky jako pojišťovací agent a o něco později také jako investiční zprostředkovatel. Založili jsme také OVB akademii, jejímž cílem je poskytovat vysoce kvalitní vzdělání všem spolupracovníkům OVB.
Vzděláváme a pomáháme

Od začátku se společnost OVB intenzivně věnovala vzdělávání svých spolupracovníků a také širšímu ekonomickému vzdělání obyvatel. V roce 2007 se OVB Allfinanz zapojila do certifikovaného celoevropského vzdělávání OVB, vlastního vzdělávacího systému CFC, který vyvinula švýcarská univerzita a kterým rozšiřuje znalosti a dovednosti všem spolupracovníkům v Evropě.

OVB se v České republice dlouhodobě věnuje také společenské odpovědnosti a je tak partnerem mnoha ocenění či odborných konferencí. Od roku 2008 je společnost partnerem soutěže o nejlepší produkty na českém finančním trhu Zlatá koruna. Toto partnerství symbolizuje spojení finančního poradenství s nejlepšími finančními produkty na trhu a pomáhá veřejnosti orientovat se ve světě financí. V témže roce podpořila společnost jako hlavní partner také projekt Golf pro Leontinku – benefiční golfovou tour, jejíž výtěžek pomohl dětem se zrakovým postižením. Kromě toho ale po celou svou dvacetiletou historii podporuje další neziskové a charitativní akce, a to nejen ty s celorepublikovým dosahem, ale často i ty, které mají silný regionální dopad. Do mnoha z nich se i aktivně zapojujeme.

Rok 2008 byl také rokem výrazného celosvětového ekonomického propadu, o kterém mnozí hovoří jako o největší ekonomické krizi v posledních padesáti letech. I v tomto nelehkém období se ale OVB dařilo rozvíjet své aktivity a zachovat stabilní zázemí pro všechny své spolupracovníky, partnery i klienty. Finanční krizi přitom OVB vzala jako výzvu a poučení a na jeho základě připravila několik speciálních projektů. Nejúspěšnějším se stal vzdělávací program pro žáky základních škol spojený s interaktivní on-line hrou, jejímž hlavním cílem bylo seznámit i ty nejmladší školáky s tím, co to jsou peníze a jak s nimi správně zacházet. O úspěchu projektu svědčí nejen zapojení stovek škol z celé republiky, ale také zájem o projekt ze zahraničí – ať již ze Slovenska, Ukrajiny nebo například z Rakouska.

OVB Allfinanz, a. s., se v roce 2009 stala generálním partnerem Czech CFA Society a její výroční akce Forecasting Dinner 2009. Od té doby se prostřednictvím této akce každoročně podílí na odborné diskusi o současné ekonomické situaci (nejen) České republiky, ale také na formování pohledu na budoucnost ekonomiky celého regionu. V roce 2009 bylo slavnostně otevřeno jubilejní 10. zemské ředitelství OVB v České republice. Analytické centrum posiluje Rok 2010 znamená další významnou podporu popularizaci a dalšímu vzdělávání obyvatel České republiky v oblasti finančních prostředků. OVB se stala generálním partnerem výjimečného klientského ratingu retailových bank na českém trhu – OVB Vstřícné banky. Toto ocenění si za dva roky své existence získalo respekt nejen finančních institucí a odborníků, ale také zájem a podporu široké veřejnosti. Díky tomu je možné realizovat čtvrtletní přehledy, které ulehčují práci nejen finančním poradcům OVB, ale také rozhodování našim klientům. V posledních letech dochází také k posilování vlastního Analytického centra OVB v České republice. OVB Analytické centrum si již získalo nejen velkou popularitu u finančních poradců OVB, ale také silné postavení mezi odborníky. Finančním poradcům a spolupracovníkům OVB poskytuje aktuální informace k vývoji české ekonomiky, produktové analýzy a trendy a mnohé další informace. Aktivním působením tohoto odborného ústavu se OVB výrazně odlišuje od mnoha konkurentů a pro klienty znamená vysokou přidanou hodnotu služeb OVB.
Sbíráme finanční Oscary

V roce 2011 se OVB Allfinanz, a. s., v České republice dočkala významného ocenění, když byla jako první finančně poradenská společnost oceněna prestižním ratingem AAA Stability v rámci hodnocení ČEKIA Stability Award. Jednalo se nejen o další potvrzení stability společnosti OVB Allfinanz, ale také jejího předního postavení na trhu finančního poradenství v České republice. Toto ocenění získala společnost OVB i o rok později, kdy k němu přibyla další cena v oborové kategorii Dynamický růst soutěže Českých 100 nejlepších. Porotci soutěže u OVB ocenili, že i v situaci zpomalení hospodářského růstu země společnost zaznamenala výrazný nárůst počtu klientů, nově uzavřených smluv a vylepšila i další ekonomické ukazatele.

OVB v témže roce oznámila dosažení hranice jedné miliardy provizního obratu, čímž již v polovině roku 2011 překonala celkový provizní obrat za rok předchozí. OVB letos překročila také hranici jednoho milionu klientů, což byl další významný mezník v jejím téměř dvacetiletém působení na českém trhu.

Text: Mgr. Jaroslava Matoušková

OVB radí: Máte doma čtyřnohého přítele? Pak se raději pojistěte

Richard Koukal žil i s manželkou a rodinou spokojený život. Děti byly již školního věku a vymohly si, že do nově postaveného rodinného domku jim rodiče koupí psa. Hlava rodiny záměrně kvůli dětem zvolila domácké plemeno hovawart, zde nepříliš známé. Koneckonců, podle anglického jména jde právě o „strážce dvora“. Děti si nového čtyřnohého člena domácnosti užívaly a pravidelné návštěvy cvičiště se staly vítanou příležitostí k rodinným výletům. Richard Koukal byl často na služebních cestách, ze kterých se leckdy vracel v pozdních hodinách. Cesty na cvičiště ve volných chvílích si i s dětmi užíval.

Osudová chvilka

Idylické odpoledne po jednom z návratů však narušila nepříjemná událost. Děti samy otevřely páté dveře vozidla, avšak nedostatečně zajistily vodítko k obojku. Pes vyskočil z auta a radostně spěchal ke dveřím domu, ovšem nekontrolovatelně, napříč ulicí. Naneštěstí tudy právě projížděl cyklista, který přes veškerou snahu střetu už nezabránil. Kromě několika škrábanců a naražených žeber při pádu utrpěl i zlomeninu klíční kosti. Majitel psa pak zraněnou osobu ihned odvezl do úrazové nemocnice, kde si cyklista pobyl dva týdny a pak byl propuštěn do domácího ošetření. Poté pravidelně docházel na kontrolní vyšetření, až se celková doba pracovní neschopnosti vyšplhala na sedm týdnů. To, že se bude muset se zraněným cyklistou finančně vyrovnat, bylo Richardu Koukalovi celkem jasné, minimálně předpokládal, že bude nutné uhradit vzniklou škodu na rozbitém kole. Dohodl se proto se zraněným na výši částky a domníval se, že tím je záležitost uzavřena.

Škoda se násobí

Zraněný cyklista ovšem po ukončení pracovní neschopnosti prostřednictvím právního zástupce vznesl požadavek na úhradu ušlého zisku za dobu léčení úrazu – tedy během pracovní neschopnosti -a rovněž tak požadavek na úhradu bolestného. I přes skutečnost, že požadované odškodnění se majiteli psa zdálo neadekvátní, tušil, že mu stejně nic jiného nezbude než požadovanou částku zaplatit. Ještě větší překvapení však na něj teprve čekalo. Po dalších několika měsících obdržel od zdravotní pojišťovny zraněného cyklisty výzvu, aby uhradil náklady na zdravotní péči a léky. Pojišťovna na to měla právo, protože celý případ vznikl v důsledku cizího zavinění.

špatná varianta

 • Richard Koukal neměl uzavřenou pojistnou smlouvu, která by jeho rodinu chránila před škodami způsobnými třetí osobě.
 • Záležitost průběžně ani nesledoval. Nepočítal s tím, že poškozený bude požadovat finanční náhradu kromě dohodnuté náhrady za znehodnocené jízdní kolo.
 • Zdánlivě banální nehoda pak stála rodinu desetitisíce, k čemuž s dobrou pojistkou nemuselo dojít.

správná varianta

 • Richard Koukal měl uzavřít pojištění odpovědnosti v občanském životě, které by zahrnovalo pojištění odpovědnosti vlastních drobných zvířat.
 • Měl mít sjednáno rodinné pojištění právní ochrany, které by mu zajistilo poradenství, popřípadě i součinnost při prvotních úkonech.
 • Pokud neměl pojištění právní ochrany, měl se obrátit na právního zástupce, který by ho ochránil před případnými neoprávněnými nároky poškozeného.

MIROSLAV STEJSKAL – OVB Allfinanz

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

OVB Allfinanz, a.s.: Finančně poradenská společnost OVB Allfinanz na českém trhu působí od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 milióny smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy. OVB Allfinanz je generálním partnerem projektu OVB Vstřícná banka.

OVB radí: Půjčujete si? Dejte pozor od koho

Uvažujeme nyní s manželkou o nové půjčce, ale zároveň máme jisté obavy ze zadlužení. Co bychom měli vzít v úvahu při rozhodování?

Někteří lidé se z různých důvodů zadluží více, než je pro ně únosné. Jejich bonita je pak tak nízká, že jim již další peníze nepůjčí žádná banka. A od minulého roku už ani žádná nebankovní úvěrová společnost. Tito lidé se často dostávají do spárů novodobých lichvářů, kteří půjčují peníze bez jakéhokoli dohledu a regulace státem. Tyto subjekty nejsou na internetu, nemají žádnou adresu, pouze telefonní čísla. Jen skutečný zoufalec se obrátí na lchváře a vypůjčí si třeba jen malou částku s tím, že ji do týdne vrátí. Pokud se mu to nepodaří, jeho dluh sankčními úroky rychle naroste do obrovské výše. Lichváři mají tyto půjčky kryty zástavou majetku dlužníka a neváhají třeba pro stotisícovou půjčku připravit dlužníka o střechu nad hlavou.

Vždy srovnávejte

Když se zájemce chystá uzavřít smlouvu o půjčce, může být pro něj velmi obtížné srovnat nabídku jednotlivých bank, poněvadž smluvní podmínky velmi často zahrnují i další poplatky, o kterých se v nabídce nemluví.

Jsou to například: poplatek za sepsání smlouvy , poplatky za převod peněžních prostředků, poplatek za správu úvěru, poplatek za vedení účtu nebo poplatek za pojištění schopnosti splácet. První splátka může být navíc zvýšená. Údajem který člověka informuje o tom, kolik zaplatíme úvěrové společnosti nebo bance navíc za jeden rok, je takzvaná roční procentní sazba nákladů (RPSN). Úvěrové společnosti jsou povinny uvádět tento údaj v každé nabídce, činí to však velmi nenápadně, třeba malým písmem na okraji textu. Bohužel, mnoho zájemců o půjčku často vůbec netuší, co toto číslo znamená.

Tři zlaté zásady

Ještě dramatičtější situace nastává, když si člověk chce od úvěrové společnosti půjčit peníze v hotovosti. Po podpisu smlouvy neobdržíte příslušnou částku, ale společnost si rovnou strhne roční procentní sazbu nákladů za první rok. Pokud byste si chtěli půjčit například 100 000 korun a zmíněná sazba by byla 38 procent, dostanete na ruku jen 62 000 korun. Smluvní podmínky takovýchto společnostítaké obsahují vysoké sankce ro řípad nesplácení dluhu, ale také pro případ, že byste chtli půjčku splatit předčasně. Pro rozumně uvažujícího člověka platí v podstatě tři zásady: vyhýbat se pokud možno nebankovním úvěrům, být velmi opatrný i u bankovního úvěru a nepořizovat si na úvěr nebo půjčku nic, co má kratší životnost, než je doba splácení úvěru. Například třeba velmi rozšířené pořizování dovolených na úvěr – za čtrnáct příjemně strávených dní budu řadu měsíců splácet nemalé částky. Obdobným projevem finančního zoufalství je půjčka na vánoční dárky.

Kolotoč dluhů

Úvěrové společnosti zájemcům rády půjčí znova a znova, přičemž nevyžadují ani potvrzení o příjmu nebo nějakou záruku. Někteří lidé si tak berou následné půjčky, aby splatili ty předchozí. Tímto způsobem však jen poněkud oddálí neodvratný konec, kterým je exekuce majetku. Pokud dlužník není schopen dluhy splácet, exekutor na základě soudního rozsudku zabaví jeho veškerý majetek. Majetek dlužníka je prodán v dražbě a z výnosu jsou dluhy uhrazeny.

Pamatujte!

Když si člověk vezme nevýhodnou půjčku nebo si ji prostě rozmyslí, může od ní odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Eva Poláchová, OVB Allfinanz

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

OVB Allfinanz, a.s.: Finančně poradenská společnost OVB Allfinanz na českém trhu působí od roku 1993 a je dceřinou společností německé OVB Holding AG. V současné době má v ČR téměř 900 tisíc klientů a spravuje téměř 2 milióny smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy. OVB Allfinanz je generálním partnerem projektu OVB Vstřícná banka.

OVB radí: Jedete na hory? Přibalte si kvalitní pojištění odpovědnosti

Blížily se jarní prázdniny a Alice Koudelková z Loun hledala pro rodinu zajímavou nabídku z oblasti cestovního ruchu. Chtěli s manželem a dětmi aktivně strávit několik dnů dovolené.
Protože byla rekreační lyžařkou, vydali se za lyžováním do Rakouska, na ledovec Dachstein, ležící v krásném prostředí pohoří Vysoké Taury. S manželem už zde jednou v blízkém Schladmingu byli a pobyt se jim tehdy velice líbil.
Dlouho tedy s rozhodováním neváhali ani teď, zabývali se už jen spíše volbou konkrétního střediska a vhodného ubytovacího zařízení.
Bílá krása

OVB – lyžováníSjezdovému lyžování se Alice Koudelková věnovala už od dětských let, podobně jako její manžel. Bylo tedy logické, že k tomuto sportu vedli i děti. I ty už měly jisté zkušenosti, proto byli rodiče přesvědčeni, že všichni zvládnou i náročnější sjezdovou trať.
Po příjezdu do lyžařského střediska rodina neskrývala spokojenost. Absolvovali už několik pobytů doma i v zahraničí, ale zdejší podmínky předčily veškerá očekávání.
Nejenže zde bylo velké množství sjezdových tratí různého stupně obtížnosti, ale všechny byly i vzorně upravené. A jak sliboval letáček, na vlek nebylo nikde nutné čekat. Čtveřice proto nemarnila čas. Rychle se ubytovala, vybavila výstrojí a vyrazila na přilehlou sjezdovku.
Chvíle nepozornosti

Ve skupině absolvovali šťastně dva sjezdy. Při třetím však Alice Koudelková nabrala na sjezdovce velkou rychlost a snad i vlivem únavy z cesty – nebo možná příprav na ni – se na jízdu plně nekoncentrovala. Navzdory velkému úsilí se jí nepodařilo včas zastavit a na konci sjezdovky srazila stojící dítě. Přivolaná horská služba byla na místě téměř okamžitě, takže život dítěte nebyl v přímém ohrožení.
Přesto záchranáři rozhodli, že je nutné dítě okamžitě transportovat vrtulníkem do nejbližší nemocnice. Dítě bylo z důvodu těžkého otřesu mozku hospitalizováno deset dní a náklady na léčbu spolu s účtem za transport vrtulníkem představovaly v přepočtu částku více než milion korun. Alice Koudelková jako viník nehody sice událost oznámila pojišťovně, ale až v tom okamžiku zjistila, že sjednaný limit pojistného plnění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví jiných osob je příliš nízký, a v tomto případě nedostatečný.
Nízká informovanost a podcenění pojištění pak celou rodinu vyšla na půl milionu korun. Tolik činil totiž rozdíl mezi celkovými náklady na léčbu a mezi sumou, kterou uhradila pojišťovna.
Špatná varianta

* Alice Koudelková se spoléhala na pojištění, které měl sjednané manžel jako doplňkovou službu k platební kartě vydané jistou velkou bankou.
* I přes skutečnost, že si byla vědoma nutnosti být pojištěna z titulu odpovědnosti za možnou škodu způsobenou jiné osobě, spoléhala jen na běžné pojištění odpovědnosti v občanském životě, sjednané jako doplněk k pojištění domácnosti.
* V pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě – v rámci smlouvy o pojištění domácnosti – měla dohodnut limit plnění 500 000 korun. Tato relativně vysoká suma jí připadala dostatečná – ovšem, jak se ukázalo, v daném případě celou škodu nepokryla; rakouské cenové poměry nelze srovnávat s českými.

Správná varianta

* Před odjezdem na hory si měla paní Alice zkontrolovat rozsah všech druhů pojištění, které přicházely v úvahu, a to i vzhledem k počtu cestujících osob – ne každé pojištění musí být totiž koncipováno jako rodinné! Zimní sporty mohou být navíc z pojištění zcela vyloučeny.
* Pokud měla sjednáno pojištění odpovědnosti, měla prověřit ještě i územní platnost smlouvy, protože nebývá výjimkou, že pojištění platí jen pro Českou republiku.
* V potaz měla vzít rovněž limit pojistného plnění. Nároky na náhradu škody poškozených osob mohou – zvláště v zahraničí – značně překročit limit pojistného plnění, ať už je krytí rizika odpovědnosti za způsobené škody sjednáno v rámci pojištění domácnosti nebo cestovního pojištění.
* Měla si sjednat další doplňkové pojištění, které by pokrylo všechny náklady, které vznikly v souvislosti s nehodou.

Autor: MIROSLAV STEJSKAL, OVB Allfinanz
O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.

OVB radí: Jedete na hory? Přibalte si kvalitní pojištění odpovědnosti

Blížily se jarní prázdniny a Alice Koudelková z Loun hledala pro rodinu zajímavou nabídku z oblasti cestovního ruchu. Chtěli s manželem a dětmi aktivně strávit několik dnů dovolené.
Protože byla rekreační lyžařkou, vydali se za lyžováním do Rakouska, na ledovec Dachstein, ležící v krásném prostředí pohoří Vysoké Taury. S manželem už zde jednou v blízkém Schladmingu byli a pobyt se jim tehdy velice líbil.
Dlouho tedy s rozhodováním neváhali ani teď, zabývali se už jen spíše volbou konkrétního střediska a vhodného ubytovacího zařízení.

Bílá krása

Sjezdovému lyžování se Alice Koudelková věnovala už od dětských let, podobně jako její manžel. Bylo tedy logické, že k tomuto sportu vedli i děti. I ty už měly jisté zkušenosti, proto byli rodiče přesvědčeni, že všichni zvládnou i náročnější sjezdovou trať.
Po příjezdu do lyžařského střediska rodina neskrývala spokojenost. Absolvovali už několik pobytů doma i v zahraničí, ale zdejší podmínky předčily veškerá očekávání.
Nejenže zde bylo velké množství sjezdových tratí různého stupně obtížnosti, ale všechny byly i vzorně upravené. A jak sliboval letáček, na vlek nebylo nikde nutné čekat. Čtveřice proto nemarnila čas. Rychle se ubytovala, vybavila výstrojí a vyrazila na přilehlou sjezdovku.

Chvíle nepozornosti

Ve skupině absolvovali šťastně dva sjezdy. Při třetím však Alice Koudelková nabrala na sjezdovce velkou rychlost a snad i vlivem únavy z cesty – nebo možná příprav na ni – se na jízdu plně nekoncentrovala. Navzdory velkému úsilí se jí nepodařilo včas zastavit a na konci sjezdovky srazila stojící dítě. Přivolaná horská služba byla na místě téměř okamžitě, takže život dítěte nebyl v přímém ohrožení.
Přesto záchranáři rozhodli, že je nutné dítě okamžitě transportovat vrtulníkem do nejbližší nemocnice. Dítě bylo z důvodu těžkého otřesu mozku hospitalizováno deset dní a náklady na léčbu spolu s účtem za transport vrtulníkem představovaly v přepočtu částku více než milion korun. Alice Koudelková jako viník nehody sice událost oznámila pojišťovně, ale až v tom okamžiku zjistila, že sjednaný limit pojistného plnění odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví jiných osob je příliš nízký, a v tomto případě nedostatečný.
Nízká informovanost a podcenění pojištění pak celou rodinu vyšla na půl milionu korun. Tolik činil totiž rozdíl mezi celkovými náklady na léčbu a mezi sumou, kterou uhradila pojišťovna.

Špatná varianta

 • Alice Koudelková se spoléhala na pojištění, které měl sjednané manžel jako doplňkovou službu k platební kartě vydané jistou velkou bankou.
 • I přes skutečnost, že si byla vědoma nutnosti být pojištěna z titulu odpovědnosti za možnou škodu způsobenou jiné osobě, spoléhala jen na běžné pojištění odpovědnosti v občanském životě, sjednané jako doplněk k pojištění domácnosti.
 • V pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě – v rámci smlouvy o pojištění domácnosti – měla dohodnut limit plnění 500 000 korun. Tato relativně vysoká suma jí připadala dostatečná – ovšem, jak se ukázalo, v daném případě celou škodu nepokryla; rakouské cenové poměry nelze srovnávat s českými.

Správná varianta

 • Před odjezdem na hory si měla paní Alice zkontrolovat rozsah všech druhů pojištění, které přicházely v úvahu, a to i vzhledem k počtu cestujících osob – ne každé pojištění musí být totiž koncipováno jako rodinné! Zimní sporty mohou být navíc z pojištění zcela vyloučeny.
 • Pokud měla sjednáno pojištění odpovědnosti, měla prověřit ještě i územní platnost smlouvy, protože nebývá výjimkou, že pojištění platí jen pro Českou republiku.
 • V potaz měla vzít rovněž limit pojistného plnění. Nároky na náhradu škody poškozených osob mohou – zvláště v zahraničí – značně překročit limit pojistného plnění, ať už je krytí rizika odpovědnosti za způsobené škody sjednáno v rámci pojištění domácnosti nebo cestovního pojištění.
 • Měla si sjednat další doplňkové pojištění, které by pokrylo všechny náklady, které vznikly v souvislosti s nehodou.

Autor: MIROSLAV STEJSKAL, OVB Allfinanz

O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.

OVB Holding AG: Výrazné zvýšení obratu o 11,6 procent oproti období předchozího roku

Koncern OVB aktivní ve 14 evropských zemích dosáhl v prvních devíti měsících roku 2011 celkových provizních příjmů ve výši 162,0 mil. eur. To je o 11,6 procent více než ve stejném období loňského roku, ve kterém koncern dosáhl obratu 145,2 mil. eur. „Rok 2011 je kvůli nejistotě na kapitálových trzích z důvodu dluhové krize v eurozóně spojen se zvláštními výzvami. I za těchto tržních podmínek se společnost OVB stabilně rozvíjela a dále rozrůstala“, říká Wilfried Kempchen, předseda představenstva OVB Holding AG.
Vývoj obchodu ve střední a východní Evropě je trvale na vzestupu: během prvních devíti měsíců roku 2011 bylo dosaženo celkových provizních příjmů ve výši 94,3 mil. eur, tedy o 43,3 procent více než ve stejném období předchozího roku (65,9 mil. eur). V Německu OVB dosáhlo celkových provizní příjmů ve sledovaném období ve výši 50,4 mil. eur (předchozí rok: 52,1 mil. eur). Hospodářské krize v některých zemích poškodily obchod OVB v segmentu jižní a západní Evropy. S celkovými provizními příjmy ve výši 17,2 mil. eur se obrat snížil o 36,7 procent oproti předchozímu roku s 27,2 mil. eur.
OVBPočet nově uzavřených smluv v rámci celé Evropy stoupl o 15,4 procent na 387.776 smluv. Největší poptávka opět byla po penzijních produktech spojených s fondy, na kterou připadlo 63 procent nových smluv (předchozí rok: 57 procent). 12 procent (předchozí rok: 16 procent) nových smluv tvořily ostatní zabezpečovací produkty, ke kterým patří zejména životní a důchodové pojištění.
Počet zákazníků vzrostl o 1,6 procent na 2,84 mil. zákazníků. Tým finančních poradců OVB pracujících na plný úvazek se od ledna do září 2011 rozšířil o 222 finančních poradců, celkem tedy na 4.822 finančních poradců, což odpovídá nárůstu 5,4 procent. „Náš stále se zvyšující počet poradců, zejména ve střední a východní Evropě, bude i v budoucnu základem našich pozitivních výhledů v obratu a hospodářském výsledku“, zdůrazňuje Wilfried Kempchen.
V prvních devíti měsících obchodního roku 2011 dosáhl koncern OVB operativního výsledku ve výši 4,0 mil. eur a navýšil tak jeho hodnotu o 14,5 procent oproti stejnému období předchozího roku s 3,5 mil. eur. Segment střední a východní Evropy přispěl k EBITu koncernu částkou 8,1 mil. eur (předchozí rok: 5,6 mil. eur) a díky svému růstu 45,3 procent se stal hlavní tvůrcem zlepšení výsledku. Příspěvek Německa k EBITu oproti hodnotě z předchozího roku mírně poklesl ze 4,5 mil. eur na 4,0 mil. eur. Na základě stálé slabé konjuktury v některých zemích vyplynul ze segmentu jižní a západní Evropy schodek ve výši 1,6 mil. eur (předchozí rok: operativní přebytek 0,2 mil. eur).
„Na začátku roku 2011 jsme formulovali cíl zvýšit oproti roku 2010 obrat a ekonomický výsledek. Na základě současných výsledků tohoto cíle dosáhneme, i přes komplikovanou hospodářskou situaci na některých národních trzích“, komentuje Oskar Heitz, člen představenstva zodpovědný za správu a finance OVB Holding AG. „Do konce obchodního roku hodláme i nadále zvyšovat obrat i výsledek.“

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu stojí v centru obchodní činnosti OVB zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozšiřování majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě 2,84 milionu zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. Společnost OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje 4.822 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizí z prodeje ve výši 197,3 milionu eur a EBIT 4,8 milionu eur. Společnost OVB Holding AG je do července roku 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Výsledky za obchodní rok 2011 zveřejní společnost OVB 27. března 2012. Prezentace a zpráva za prvních devět měsíců 2011 je pro vás připravena ke stažení na www.ovb.ag v rubrice Investor Relations.

Aplikace OVB již i na chytrých telefonech

OVB – test národaJen dva týdny poté, co společnost OVB Allfinanz představila své aplikace pro mobilní zařízení, dosáhla již jednoho tisíce stažení. Kromě iPadů budou moci Finanční test národa, zábavný test finančních pojmů doplněný o videa s odpověďmi respondentů z ulice, nově využívat také majitelé iPhonů, čímž dojde k rozšíření cílové skupiny v České republice o dalších zhruba 300 tisíc majitelů těchto chytrých telefonů. Aplikace je ke stažení zdarma.

„Zájmem o tuto moderní formu komunikace jsme byli překvapeni, a to nejen počtem stažení, ale také zpětnou vazbou. Máme mnoho dalších podnětů pro další činnost na tomto poli a věřím, že se chytrá mobilní zařízení stanou nedílnou součástí naší snahy v tomto případě podporovat finanční gramotnost v České republice,“ uvedl při této příležitosti předseda představenstva a generální ředitel OVB pro Českou republiku, Michal Knapp. Podle něj lze očekávat další zvýšení zájmu o produkty právě díky uvolnění aplikace také pro iPhony.
Že se této oblasti hodlá společnost OVB věnovat i nadále potvrzuje také Jaroslava Matoušková, ředitelka marketingu a PR společnosti OVB. „V plánu máme jak klientské aplikace, tak aplikace pro interní potřeby našich spolupracovníků,“ upřesňuje Matoušková.
O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

Společnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.

Milion lidí se o penězích radí s OVB

Krátce poté, co společnost OVB Allfinanz oznámila na konci srpna 2011 překročení hranice obratu ve výši 1 miliardy korun, dosáhla v těchto dnech dalšího zásadního mezníku ve své činnosti – její služby v ČR již využívá přes 1 milion klientů. Nejenže tak potvrzuje svou silnou pozici na trhu finančního poradenství, ale zároveň znovu vylepšuje očekávané výsledky pro tento rok.

„V tomto roce nejenom naplňujeme očekávání, ale také je ve všech ohledech překonáváme,“ říká Michal Knapp, generální ředitel a předseda představenstva společnosti. Podle něj za úspěchem nestojí pouze loňské změny v managementu společnosti, ale také nové nástroje, které finanční poradci OVB začali v plné míře využívat. Jde především o Analytický web a aplikaci Finanční plán, které vyvinulo Analytické centrum OVB. „Oba nové nástroje našim poradcům umožňují udržet si vedoucí postavení ve vysoce konkurenčním prostředí českého trhu. Jsou jim oporou nejen v oblasti finančního plánování a volby vhodných produktů, ale také například v oblasti legislativy. Milion klientů je tak oceněním profesionální práce našich spolupracovníků a současně důkazem, že pro klienty je důležité především opravdu férové, nezávislé a dlouhodobé poradenství,“ upřesňuje Michal Knapp.
O společnosti OVB Allfinanz, a.s.

OVB AllfinanzSpolečnost OVB Allfinanz působí na českém trhu od roku 1993 jako dceřiná společnost německé OVB Holding AG. V současné době má téměř 960 tisíc klientů a spravuje více než 2 miliony smluv. Klientům je k dispozici celorepubliková síť kvalifikovaných poradců – pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Mateřská společnost OVB Holding z německého Kolína nad Rýnem vznikla v roce 1970 na základě myšlenky poskytovat soukromým klientům obsažné, individuální a komplexní majetkové a finanční poradenství. V současné době působí prostřednictvím dceřiných firem v dalších 13 zemích Evropy.
O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od založení OVB Vermögensberatung AG v roce 1970 v Německu zaměřuje OVB svou obchodní činnost na zákaznicky orientované poradenství pro soukromé domácnosti v oblasti ochrany majetku, vybudování a rozvoje majetku, starobního zaopatření a získávání nemovitostí. OVB v současnosti poskytuje poradenství v Evropě zhruba 2,8 mil. zákazníků a spolupracuje s více než 100 renomovanými produktovými partnery. OVB je v současné době aktivní celkem ve 14 zemích, přičemž pro koncern pracuje kolem 4 600 finančních poradců na plný úvazek. V roce 2010 dosáhla OVB Holding AG, která je od července 2006 kótována na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560), spolu se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 197,3 mil. eur a rovněž EBIT ve výši 4,8 mil. eur.